iTV uitzendingen 2016

De specialist als onderaannemer van huisarts

Door de invoering van de integrale bekostiging maken minder mensen met type 2 diabetes gebruik van de tweedelijnszorg. Of dit ten goede komt van de patiënt is de vraag. Een dynamisch gesprek onder leiding van Harmke Pijpers met de visie van de huisarts en de specialist aan tafel.

Integrale bekostiging versterkt de rol van de eerste lijn. Het is echter niet mogelijk alle patiënten met diabetes type 2 in de eerste lijn te behandelen. Hoe werk je als huisarts en internist zo optimaal mogelijk samen? Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat innovaties in de zorg een kans krijgen? En op welke manier richt je anderhalvelijns zorg in?