iTV uitzendingen 2016

Passend gebruik van innovaties in diabetes

De Diabeteskamer maakt zich hard voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg door het verantwoord inzetten van innovaties in de behandeling van diabetes. Indien nieuwe behandelmethoden op de klassieke (huidige) manier worden beoordeeld, zullen deze vaak een negatief advies krijgen voor toelating tot het basispakket. Er is in dat vroege stadium vrijwel nooit genoeg bewijs voor de meerwaarde van een nieuwe behandeling en praktijkgegevens zijn vaak niet systematisch voorhanden. Om de kwaliteit van de zorg en gepast gebruik van behandelmethoden binnen de diabeteszorg te verbeteren, is het noodzakelijk inzicht te krijgen in welke middelen bij wie, wanneer en hoe in de praktijk moeten worden gebruikt. Dit komt samen in de ontwikkeling van een richtlijn. Daarnaast is het van belang om in de spreekkamer de juiste afweging te maken en  alleen bewezen effectieve zorg in te zetten: gepast gebruik van zorg.

Onder leiding van Harmke Pijpers gaan drie internisten met elkaar in gesprek over dit actuele onderwerp. Ieder vanuit hun eigen invalshoek: Prof. dr. Steven Lambers, voorzitter van de NDF, Dr. Erik Serne, namens de Diabeteskamer en Dr. Harold de Valk, namens BIDON.