iTV uitzendingen 2016

Generaliseren: de toekomst voor de interne geneeskunde?

Internisten met verschillende achtergronden en toekomstperspectieven gaan met elkaar in gesprek over dit actuele thema. Hebben we over twintig jaar subspecialisten die afzonderlijk de diverse aandoeningen behandelen? Of een generalist die verder kijkt dan zijn of haar eigen specialisme en als regisseur optreedt?

Voor- en tegenstanders zijn het over één ding eens: het beste voor de patiënt is om één hoofdbehandelaar te hebben die het hoofdprobleem behandelt en oplossingen zoekt voor bijkomende aandoeningen.
De NIV pleit voor kwalitatief goede opleidingen met specialisaties, maar benadrukt hoe belangrijk het is om het generalistische deel niet uit het oog te verliezen. De angst bestaat dat door verdergaande specialisatie in de opleidingen geen oog meer is voor wat bindt: ongedifferentieerde zorg die nodig is om diensten te kunnen draaien, voor supervisie van zaalartsen en om op de spoedeisende hulp te functioneren. Is deze angst reëel, of volledig ongegrond?

Harmke Pijpers leidt het gesprek met de volgende gasten aan tafel:
• Prof. dr. Sophia de Rooij
• Dr. Jarom Heijmans
• Drs. Wouter Verberne
• Dr. Harry Koene